Rent Hemma

Ansvarsfull asbestsanering i Stockholm

Asbest är ett cancerframkallande ämne och därför krävs specialkompetens och avancerad utrustning för att göra asbestsanering av fastigheter i Stockholm.

Asbest ser ofarligt ut och det var kanske därför det användes som byggmaterial i så stor utsträckning under 50-, 60- och 70-talet. Materialet är isolerande och brandsäkert varför man använde det i allt från brandslangar till isolering av rör. Asbest blev också den underhållsfria lösningen på fasadklädsel och takbeläggning och man kan fortfarande se hus med grå asbestfasad.

När man upptäckte att många som arbetat med asbest drabbades av lungcancer totalförbjöds materialet men det finns fortfarande kvar i många äldre byggnader. Sanering av asbest blir svår eftersom det är när man börjar bryta eller lossa den som de väldigt små men cancerframkallande fibrerna frigörs. Därför krävs det specialkompetens och speciell utrustning för att arbeta med asbest.

När man utför certifierad och säker asbestsanering i Stockholm

Om du behöver hjälp med asbestsanering i Stockholm ska du vända dig till ett certifierat företag med specialutbildad personal och bästa möjliga utrustning. Företaget ska ha tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra asbestsanering och följa SANKVAL-PRO som är ett kvalitetssäkringsprogram. Detta krävs för att garantera en ofarlig miljö för de som arbetar med materialet och för omgivningen.

Professionell asbestsanering innebär att man spärrar av den närmaste omgivningen och upprättar säkerhets- och luftslussar för att hindra de små asbestfibrerna att ta sig ut. Personalen använder speciellt framtagna skyddskläder och masker med effektivt partikelfilter. När saneringen är klar dammsugs området omsorgsfullt och tvättas. Allt material och all utrustning transporteras sedan till deponi. Läs vidare om ett företag som kan hjälpa er med asbestsanering här: www.asbestsaneringstockholm.nu

18 May 2022