Rent Hemma

Arbetsmarknaden för städare i Stockholm

städningBor du i Stockholm och vill arbeta med att ge städhjälp? I skrivande stund är arbetsmarknaden god i länet. Faktum är att Arbetsförmedlingens prognos säger att det kommer råda liten konkurrens om jobben på ett års sikt. På fem års sikt räknar man med att det kommer råda balans på arbetsmarknaden, så även då bör det inte innebära några större problem att hitta ett jobb.

Även om möjligheterna är goda i Stockholm kan det vara bra att känna till att de varierar ganska kraftigt, beroende på var i landet man befinner sig. När det gäller många andra yrken, så som VVS-montör eller elektriker till exempel, ser möjligheterna ungefär liknande ut, oaktat var i landet man tittar. För den som vill arbeta med städhjälp är det dock betydligt enklare i Stockholm än vad det är i exempelvis Värmland eller Västmanland.

Stark arbetsmarknad i Stockholm

Även inom länet varierar det. Generellt bedöms möjligheterna till arbete vara bättre i den del av Stockholm som ligger i Södermanland, där konkurrensen om jobben bedöms vara mycket liten. Rör man sig lite norrut – bara till Ekerö eller Vaxholm – bedöms arbetsmarknaden vara i balans. Rör man sig ännu längre norrut i länet, till Norrtälje, bedöms konkurrensen om jobben vara hård.

I dagsläget finns det ungefär 73 000 anställda städare i Sverige. Exakt hur många av dessa som arbetar med städhjälp i Stockholm finns det inga precisa siffror på. Däremot framgår det att fördelningen mellan kvinnor och män i yrket är 75 % / 25 %.

Om man däremot tittar på inom vilka områden Stockholmare jobbar inom så råder det ingen tvivel om att det är vanligt att arbeta med städhjälp. Området Försäljning, hotell, restaurang och service, där städare ingår, är det enskilt största arbetsområdet i länet. Här arbetar ungefär 27 procent av befolkningen.

Vilka meriter bör man ha?

Generellt krävs ingen formell utbildning för att arbeta som städare. Det vanligaste är att man lärs upp på arbetsplatsen genom olika interna kurser och en djupgående introduktionsutbildning. Däremot finns det yrkesbevis som utfärdas av Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) som onekligen är bra att ha. Det här beviset får man om man gått en grundutbildning i städyrket som letts av en diplomerad handledare. Exakt hur lång kursen är varierar, men vanligtvis krävs ungefär 40 timmars utbildning för att få beviset.

I ett län där konkurrensen om jobben inom städhjälp är så pass liten, är det dock kanske inte något som alltid är nödvändigt. Däremot kan det vara bra om man vill hitta en anställning i Norrtälje, eller i andra delar av landet där konkurrensen är tuff. Vidare lägger många arbetsgivare hög vikt vid att ha körkort. Något annat som väger tungt är att ha tidigare erfarenheter av lokalvård.

Här kan du läsa mer om ett företag som erbjuder städhjälp. 

25 Oct 2018