Rent Hemma

Att ordna med garagestädning för bostadsrättsförening i Stockholm

Att hålla rent i bostadsrättsföreningars gemensamma utrymmen kräver oftast att man köper in tjänster för städning. Ett exempel är garagestädning i Stockholm.

Jan var allt annat än nöjd. Städning av gemensamma utrymmen hos bostadsrättsföreningen var hans ansvarsområde. Det betydde förstås inte att han skulle utföra städningen av trapphus, tvättstuga och garage själv. Men det var han som hade köpt in tjänsterna och som ansvarade för att de företag som föreningen anlitade skötte sina uppgifter ordentligt.

Det var framförallt städningen av parkeringsgaraget som hanterades dåligt. Särskilt gällde det vissa tider på året, då det drev in mycket löv eller kom in mycket vägsalt med bilarnas däck. Naturligtvis behövdes det extra omsorg om städningen då jämfört med hur det var under sommarhalvåret, och detta var också något som det hade avtalats om med städbolaget. I realiteten sköttes dock inte städningen tillräckligt bra.

Effektiv garagestädning

Jan hade talat med företagets representant och fått löfte om bättring, men inget hade hänt. Han kunde förstås ha hanterat saken som ett avtalsbrott och hävt avtalet. Men som typisk svensk hade han varit för mjäkig för att göra detta. Nu var dock avtalet på väg att löpa ut och nu tänkte han därför se till att byta städbolag.

Han hade hört sig för ryktesvägen och fått tips om ett bolag som utförde effektiv garagestädning i Stockholm. Nu var det bara att se till att få ett bra avtal med dem, så skulle alla problem lösa sig. Det var han säker på.

23 Aug 2022