Rent Hemma

En stor utmaning för en städfirma med privatkunder

Ett städföstädmaterialretag som arbetar med stora företagskunder löper alltid risken att kunden säger upp avtalet och att stora delar av intäkterna går förlorade. Men så länge som de kan behålla kunden så har de några fördelar som den med många små kunder inte har. För den städfirma som har många små kunder så tillkommer alltid en utmaning med logistiken. Städaren ska vara på flera platser under en och samma dag men kan bara fakturera för tiden som hen städar. Här ska vi gå igenom några av utmaningarna kring logistiken när man har många små kunder och vad man kan göra för att hantera detta.

Lång resväg mellan kunderna

För den som städar hos privatpersoner så brukar inte varje uppdrag pågå under så lång tid. En städare kan ibland städa 3 eller 4 lägenheter på en dag. Om man samtidigt är verksam i Stockholm eller en annan stor stad så kan det vara katastrof att ta sig an kunder i flera förorter. En städfirma som måste skicka samma person från Solna till Haninge under samma dag kommer få väldigt svårt att få ihop lönsamheten.

Personalen vill arbeta i sitt närområde

För den som bor i en förort söder om Stockholm så kan ett arbete på norra sidan vara en omöjlighet. Hämtningar och lämningar på skola och förskola kan vara svårt att kombinera med långa pendlingsavstånd. Troligen vill personalen inte resa mer än nödvändigt vilket gör det ännu svårare att få ihop personal som levererar på alla uppdragen.

Fokusera verksamheten

En lösning kan vara att fokusera sin verksamhet och bara arbeta med privatkunder i exempelvis norra Stockholm. Nackdelen är att man kommer behöva säga nej till en del kunder vilket gör att det tar längre tid att få fullbelagd personal. Fördelen är att den städfirma som har lyckats få en bra beläggning på en och samma ort sparar både tid och pengar på resor. De kan dessutom fakturera fler timmar per dag och anställd.

Deltidsanställda

Det är alltid svårt att hitta bra personal som är engagerade i sitt arbete och har noggrannheten som krävs för att göra ett bra jobb som städare. Men för den som satsar lite extra på just rekryteringen och lyckas få in personal på varje ort där man har kunder kan fördelarna vara många. Ibland är det bättre att anställa flera personer på deltid för att säkerställa att den anställde har nära till uppdragen och att dagarna blir effektiva. Antalet anställda blir fler, personalomsättningen troligen högre då många kan se städandet på deltid som ett mellanjobb inför studier eller andra arbeten. Effektiviteten med färre, kortare resor och fler debiterade timmar kan dock väga upp nackdelarna med råge.

25 Jan 2019