Rent Hemma

Högtrycksspolning i Stockholm förlänger rörens livslängd

Fastighetsägare som spolar rent sina avloppsrör med en viss regelbundenhet kommer att spara pengar. Anlita ett företag som kan högtrycksspolning i Stockholm.

Som en seriös hyresvärd i Stockholm är det viktigt att dina hyresgäster trivs i dina hus och att fastighetsservicen är god. Du har en duktig fastighetsskötare men du oroar dig för en del klagomål. Det kluckar från tvättställ och diskhoar. Din fastighetsskötare måste ofta rycka ut med sin vaskrensare i högsta hugg för att avlägsna proppar i rören.

Dina fastigheter är av något äldre datum. Både du och din fastighetsskötare misstänker att avloppsrören kan ha börjat vittra av kemikalier som spolats ut. Matrester som spolats ut från diskhoar kan ha bildat fettklumpar i rören och till slut har proppar bildats.

Rengör avloppsrören med högtrycksspolning

Du ber din fastighetsskötare kontakta ett företag som sysslar med högtrycksspolning i Stockholm. Företaget får i uppdrag att inspektera rören. Efter inspektionen med kamera får ni en dokumentation. Som befarat finns det ansatser till proppar i rören. I några vattenlås har kattsand i kombination med våtservetter fastnat.

Du låter firman genomföra högtrycksspolning. Propparna löses upp och fett, kattsand, topz och våtservetter spolas iväg till närmsta avloppsreningsverk. Efter högtrycksspolning görs en ny inspektion. Av den framgår att några delar av rören har börjat vittra. Förmodligen har de påverkats av frätande kemikalier som natronlut. Du får rådet att på längre sikt låta relina delar av avloppssystemet för att i framtiden slippa att göra stambyten. Men tills vidare räcker det med att högtrycksspola systemet någorlunda regelbundet.

23 Nov 2022