Rent Hemma

Låt skroten ta hand om ditt avfall

Det är lätt hänt att gamla prylar som inte används blir liggande. Få personer har koll på hur man gör sig av med eldrivna produkter, kablar och metallskrot. Bara lugn, skroten hjälper dig.

Har du avfall du behöver bli av med, till exempel batterier, elkablar eller metaller? Låt det inte ligga och skräpa om du inte har behov av det. Samla ihop prylarna och ta med det till din lokala skrot. Då har du chansen att tjäna en slant, och du gör dessutom en god gärning för miljön. De anställda på skroten vet hur farligt avfall tas om hand på bästa sätt, med minsta möjliga påverkan på djur och natur. Skroten är till för både privatpersoner och företag. Om du sitter på stora mängder avfall och inte har möjlighet att transportera det själv kan du ofta få hjälp även med detta.

Så här går det till

Hur fungerar det då efter att du dumpat ditt avfall på skroten? Jo, innan du åker hem vägs de saker du tagit med dig, och en ersättning räknas ut med hjälp av det aktuella marknadsvärdet. Därefter går personalen igenom materialet för att utvärdera vilka komponenter som kan återanvändas och bli nya produkter. Många metaller går till exempel att ta tillvara på och använda igen. På så vis gynnas miljön, eftersom återanvändning innebär att inte alla produkter behöver byggas av helt nya komponenter. När delarna är sorterade på fragmenteringsanläggningen bearbetas materialet för att göra det redo för återbruk. Skroten ser alltså till att kretsloppet för våra produkter fungerar. Läs mer om skroten på denna sida: https://www.skrotvästerås.se

8 Dec 2020