Rent Hemma

Professionell hemstädning ger mer tid

Sedan 2007 så har man sett en ökning hos privatpersoner då det kommer till att ta extern hjälp med hushållsnära tjänster – en ökning som naturligtvis går att spåra till att det året var startskottet för det omtvistade rut-avdraget. Ett rut-avdrag som förklaras enligt följande.

Du bor i ett radhus och anlitar en städfirma för hjälp med hemstädning under någon dag i veckan, får denna utförd och får en faktura att betala – skillnaden här är priset; på denna faktura så har städfirman dragit av halva beloppet och du betalar således väldigt lite för denna tjänst. Detta med ett tak om 25.000 kronor per år. Så fungerar alltså rut-avdraget och utöver hemstädning så kan du även använda detta för exempelvis en storstädning, en flyttstädning, tvättning, strykning och för exempelvis läxhjälp.

Naturligtvis finns det ett stort värde i detta och sett till hur många resonerar så ligger det stora värdet i att använda professionell hemstädning inte i det ekonomiska – nej, även utan rut-avdraget så skulle man fortsätta anlita samma städfirma. Värdet ligger istället i att man köper sig mer tid; något som verkligen behövs i dagens samhälle där många lever väldigt stressade liv.

Rut-avdraget är absolut nödvändigt

Vi adderar några familjemedlemmar och säger att du dels har en fru och dels också tre stycken barn samt att både du och din fru jobbar heltid. Hur ska ni få tiden att gå ihop och hur ska ni hinna med att göra alla familjemedlemmar nöjda?

Svaret är ofta att ni inte hinner med er – tiden räcker inte till och dygnets 24 timmar är ofta överfyllda av olika aktiviteter, något som gör att just er hemstädning inte enbart blir en bekvämlighet – den blir direkt avgörande för att ert liv ska förflyta friktionsfritt.

Där har vi också själva kärnan i rut-avdraget och hemstädning. Regeringen är väl medveten om att många familjer i dagsläget har svårt att få sina liv att gå ihop och därför så vill man underlätta för dessa genom denna skattesubvention (och naturligtvis få in pengar till statskassan). Rut-avdraget har visat på ett behov och det är också av den anledningen som det vore synd om det försvann. Att man halverat rut-avdraget från taket om 50- till nämnda 25.000 kronor är mer än nog.

17 Nov 2016