Rent Hemma

Radonundersökning mäter bostädernas inomhusluft i Stockholm

För att försäkra dig om att inomhusluften är av bästa kvalitet och fri från skadliga ämnen kan du beställa en radonundersökning av din fastighet i Stockholm.

Radon är en luktfri och osynlig gas som finns naturligt i mark, vatten och luft men kan vara skadlig för andningsorganen om halten är för hög. Gasen finns i alla byggnader men på en del ställen kan den vara mer koncentrerad och då behöver man åtgärda det.

Husets läge och vilket byggmaterial som använts är avgörande för hur mycket radon som finns i en byggnad. Den populära blåbetongen, som användes vid husbyggen mellan 1929 och 1975 då den förbjöds, innehåller exempelvis mycket radon. Enda sättet att upptäcka gasen är genom radonmätning i Stockholm och det är fastighetsägaren som ansvarar för att halten av radongas inte är för hög i en byggnad.

När en radonundersökning i Stockholm visar på höga värden ökar man ventilationen

Eftersom radonhalten i en byggnad varierar behöver en radonundersökning med mätning göras i minst två månader för att få fram ett medelvärde. Om man upptäcker höga halter av radon går det att åtgärda. Det som påverkar halten av radongas i en fastighet är framförallt ventilationen. Förbättras luftväxlingen kommer man därför ifrån den skadliga mängden radon.

Företag som arbetar med ventilation utför radonundersökning i Stockholm. De vet hur man förbättrar luften i en fastighet. Modern och förbättrad ventilation ger en mer hälsosam och balanserad inomhusluft med mindre radon. Använder man ett fläktstyrt till- och frånluftsystem får man dessutom en energisparande värmeåtervinning.

7 May 2022