Rent Hemma

Sköt om marken i bostadsrättsföreningen

Är man en mindre bostadsrättsförening kan det vara skönt att köpa in ett antal verktyg för att kunna sköta förvaltningen på egen hand. Det kan till exempel vara vanliga verktyg som häcksaxar, krattor och sågar. Hur bra det här fungerar, att ansvaret för stora delar av förvaltningen fördelas mellan olika medlemmar, i en stor bostadsrättsförening är svårare att säga. Är föreningen stor är det ofta bättre att helt enkelt anlita en entreprenör som tar hand om grönska och marken kring fastigheten. I en mindre förening har man dock pengar att spara om man skötar vissa delar av detta själv.

Hur ska det funka i praktiken?

Ett bra sätt att köpa in verktyg kan vara att ge ansvaret till någon i föreningen som kan köpa in trädgårdsredskapen som anses behövas. Säkerligen finns det någon som är intresserad av trädgård och som har viss kunskap på området.

Ni kommer överens om en summa pengar som ska spenderas, och det är då upp till den som tar på sig ansvaret att göra de bästa inköpen för pengarna. Hur stor summa pengar som inköparen bör spendera beror helt och hållet på era behov och önskemål. Behöver ni en sopmaskin och andra större redskap? I sådana fall fordras en större summa pengar. Gör en lista på saker som kan behövas!

Skydda redskapen

När redskapen väl är inköpta behöver de förvaras någonstans. Ett sätt att lösa det här på är att ha en mindre bod på ett lämpligt ställe på föreningens mark. Tänk dock på att boden bör vara säker mot stölder. Det här gäller särskilt om ni har dyrare utrustning, så som en sopmaskin eller snöslunga till exempel.

Beroende på området i övrigt och hur säkert det är kan stöldskydd vara mer eller mindre viktigt. I de flesta fall bör stabila dörrar och ett hänglås fungera bra. Har ni ett hänglås kan ett lås med kod vara ett bra alternativ. På så vis slipper ni trycka upp massor av nycklar och kan helt enkelt sprida koden till alla som behöver ha tillgång till boden.

Exempel på redskap som kan behövas

Vilka redskap som kan behövas beror, som tidigare nämnt, helt och hållet på era behov. Exempel är dock dessa:

  • Sopmaskin. En bra sopmaskin underlättar enormt om ni har en mellanstor till mindre yta mark. Har ni en större yta mark kan det vara bra att leja ut arbetet med sopmaskiner till entreprenörer. (Här kan ni köpa en sopmaskin)

  • Något att skotta snö med. Ska ni skotta själva bör ni inte ha alldeles för stora ytor som behöver skottas. Detta eftersom det helt enkelt kräver för mycket arbete.

  • Såg. En såg kan användas till många olika ändamål. Har ni tjockare grenar eller stammar som behöver tas bort på er mark är en såg något som behövs.
29 Sep 2017