Rent Hemma

Spökhuset på Fleminggatan – hur länge får en fastighet stå tom?

Mitt på Kungsholmen finns en fastighet som stått i tom i många år. Boende och förbipasserande har länge undrat varför den egentligen gör det. Detta inte minst med tanke på rådande bostadsbrist och att Kungsholmen är ett av landets mest attraktiva områden att bo i.

Nuvarande fastighetsägare köpte byggnaderna i mitten av 00-talet, och många skulle säga att den bästa möjliga affären skulle vara just att låta den stå tom, med tanke på den värdestegring som skett i stadsdelen sedan ett antal år tillbaka. Fastighetsägaren i fråga är dock tyst med vilka planer som finns för byggnaden i korsningen Fleminggatan/Wargentinsgatan framöver.

Vad gäller?

När en fastighet är bebodd ligger desto mer ansvar på fastighetsägaren att ombesörja saker som trappstädning, energi, fukt, radon, avfallshantering och en rad andra områden. När en fastighet står tom gäller inte detta riktigt.

Det som gäller i, i alla fall i Stockholm är att en fastighet får stå tom hur länge som helst – under förutsättningen att den hålls i vårdat skick. Någon exakt definition på vad som är ovårdat eller vårdat skick tycks dock inte finnas. Istället är detta något man gör en bedömning kring från fall till fall. Avsaknad av exempelvis trappstädning skulle till exempel sannolikt inte innebära att fastigheten på Kungsholmen anses vara ovårdad. Trappstädningen är något som sker inne och som såldes säkerligen inte skulle påkalla uppmärksamhet utifrån.

trappstädning

Stora mängder byggavfall

Under en period låg det icke försumbara mängder byggavfall på fastighetens innergård. Efter att skräpet legat där under ganska lång tid började till slut grannar – som fått sin utsikt störd – att anmäla detta. Byggskräpet togs bort utan vidare åtgärd från staden, och ärendet avskrevs i sin helhet. Faktum är att kontroller har gjorts, utan att man har funnit någon anledning till att undersöka saken vidare.

Samtidigt åligger det fastighetsägaren ett ansvar som rimligen inte kan försummas. Det handlar till exempel om takskottning eller borttagande av istappar, som ju kan innebära ren livsfara under vintertid. Noteras bör dock att fastigheten inte står helt tom. På bottenplan finns en välbesökt restaurang. Vilket ansvar fastighetsägaren har för till exempel restaurangens avfallshantering är oklart. Sannolikt ombesörjer krögaren det mesta av dessa behov på egen hand.

Tidigare fanns också en advokatbyrå, helt ensamma, i den stora fastigheten. Men de har lämnat sedan länge. Idag ekar uppgångarna i fastigheten på Kungsholmen tomma – och enligt bilder tycks det första som behövs göras vara en ordentlig trappstädning.

 

14 Oct 2018