Rent Hemma

Städhjälp – en billig bekvämlighet i Stockholm

Att rut-avdraget infördes 2007 och gjorde det möjligt för familjer att anlita professionell hjälp med tjänster som exempelvis städning, tvättning, strykning, läxhjälp, putsning av fönster och annat inom liknande områden gjorde att fler och fler också provade på det. Bakom rut-avdraget står nämligen det faktum att man kunde anlita denna professionella hjälp för tjänsterna – men till halva priset; något som naturligtvis var ytterst tilltalande och attraktivt. Speciellt om man ser till de större städerna i Sverige i allmänhet och till Stockholm i synnerhet; rut-avdraget har – helt enkelt – använts som mest just där.

Ett faktum som kan förklaras av att familjer i Stockholm lever under en högre press och har högre stress både civilt och i sina jobb – har man då en möjlighet att till ett bra pris för städhjälp; ja, då har det också varit en självklarhet. Det man ska veta är dock att priserna för städhjälp även utan denna generösa skattesubvention ligger på en låg nivå i Stockholm och att detta är väldigt bra att veta om med tanke på framtiden och vad den har i sitt sköte.

Redan efter årsskiftet så kommer nämligen rut-avdraget att halveras och således så kommer det att blir lite dyrare att anlita professionell städhjälp i Sverige – en kostnad som dock är marginell i Stockholm och som förmodligen inte kommer att påverka nämnvärt.

Behovet av städhjälp är stort i Stockholm

Läs mer på http://www.städhjalpstockholm.se/ för att underlätta din städvardag.

Vi tror inte att en höjning av priset kommer att göra att familjer i Stockholm plötsligt kommer att avstå sin städhjälp och detta dels med tanke på det vi nämnde ovan – att tjänsten är billig – och dels med tanke på vad den verkligen tillför familjer som vant sig vid denna externa hjälp.

Det handlar i det stora hela om att familjer i Stockholm betalar för städhjälp och att man i och med detta investerar i sig själva; man får tid att umgås, man kan köra barnen mellan skola och olika aktiviteter, man slipper som förälder stressa hem från jobbet och man slipper en del av den press som alltid finns närvarande i Stockholm.

Kort sagt; många skulle nog fortsätta att anlita städhjälp även om rut-avdraget helt försvann och detta för att behovet är så stort. Det tar helt enkelt längre tid att genomföra de vardagliga sakerna i en större stad som Stockholm än vad motsvarande gör i en mindre sådan – därför är också städhjälp vanligare i vår huvudstad.

15 May 2017