Rent Hemma

Stort behov av byggstädning i Stockholm

Ser man till hur utvecklingen i Stockholm ser ut så handlar det om att man bara på några år ökat markant sett till antalet invånare. En utveckling som även ser ut att fortsätta och man räknar idag Stockholm som en av de absolut snabbast växande städerna i Europa. Följderna av denna utveckling är inte enbart positiva; något som man kan peka på bostadssituationen för att förstå. Priserna för bostäder stiger oerhört mycket och har så gjort under en lång tid – något som kan förklaras av att det inte finns tillräckligt många och att de befintliga därmed blir väldigt dyra. Här måste således en lösning i form av fler byggnationer äga rum och här kan man – minst sagt – säga att Stockholm har en utmanande tid framför sig.

Gällande inflyttning så ser man dock även andra aspekter och en av dessa är att det i Stockholm sker väldigt många renoveringar. Kort sagt; har man turen att köpa en bostad i Stockholm så vill man också ofta sätta sin egen prägel på denna. I och med att man numera också kan använda sig av rot-avdraget så blir en renovering än billigare än vad som var fallet för bara några år sedan – en detalj som verkligen ska vägas in i de många renoveringsprojekt som äger rum i Stockholm.

Det man kan säga gällande detta är att byggbranschen i Stockholm således har väldigt bra lönsamhet i dagsläget – både om man ser till de privata renoveringar och sett till nybyggnationerna i staden.

Renovering och byggstädning

Men; även en annan bransch drar nytta av dessa renoveringar och man gör det tack vare en annan skattesubvention. Vid en renovering så ska det nämligen ske en byggstädning efteråt och i och med att man i dagsläget kan använda sig av rut-avdraget så är detta något som många väljer professionell hjälp för. En byggstädning är nämligen ett projekt som tar lång tid, som är krävande och som i många fall kräver speciella maskiner; att då använda sig av rut-avdraget och få sin byggstädning billigare är av den anledningen ofta det givna valet.

Menas här – har du en lägenhet fylld av bygg- och slipdamm så tjänar du på att leja in en städfirma – mot rut-avdraget – snarare än att hyra en speciell dammsugare och dessutom använda denna på varenda yta och vår i din lägenhet. Man brukar ofta säga att Rot-och Rut-avdraget är kusiner och då det gäller renoveringar/byggstädning så kan man också påvisa ett klart släktskap mellan båda dessa skattesubventioner.

Av den anledningen så blir det intressant att följa utvecklingen i Stockholm efter årsskiftet då dessa båda avdrag sänks. Kommer man att fortsatt använda sig av dessa, kommer projekten att avstanna eller kommer de att fortsatt pågå i samma takt? Man ska veta att även ett rot-avdrag sänkt från 50- till 30% samt ett halverat rut fortfarande handlar om mycket pengar och av den anledningen tror vi inte att någon markant skillnad kommer att märkas gällande vare sig renoveringar eller den efterföljande byggstädning som behövs i Stockholm.

Om du vill läsa mer eller boka byggstädning kan du kontakta denna professionella firma: www.byggstädningstockholm.biz

 

5 Oct 2017