Rent Hemma

Vanligt med olyckor i samband med fönsterputs

Det finns alltid vissa risker i hemmet som man utsätter sig för då de ska genomföras. Moment som man inte tänker på att de i själva verket kan innebära en fara och där man – ju fler gånger man genomför dessa – också tar större chanser, slarvar och forcerar sig igenom dem. Det är också då olyckorna sker. Som vanliga exempel på detta så kan vi säga att vedhuggning, olika typer av sågning och exempelvis gräsklippning (där något fastnat i motorns roterblad) är vanliga olycksområden och här ser man främst att villaägare och folk boende på landsbygden drabbas i en större utsträckning.

Ser man istället till den urbana människan och de olyckor som sker i dessa bostäder så ser de lite annorlunda ut – men de är ändå precis lika farliga och allvarliga. En person som bor i Stockholm i en lägenhet har sällan samma behov av att exempelvis hugga ved eller rengöra sin gräsklippare – däremot så finns det alltid ett behov av att genomföra en fönsterputs och det är just det området som visat sig föra med en viss olycksrisk.

Med ordet viss menar vi här att höjden på lägenheten – vilket våningsplan i Stockholm den ligger på – är det avgörande i frågan och att för varje våning också tar en större risk. Kort sagt; en fönsterputs i centrala delarna av Stockholm kommer alltid att vara farligare än vad motsvarande är i en villa utanför staden. Jobbet är dock detsamma och det är det som gör en fönsterputs så speciellt; man måste putsa fyra sidor, man måste vara beredd att hänga lite utanför fönstergaveln och dessutom – som grädde på moset – så måste man även vara ganska snabb och stadig på handen då vattnet och rengöringsmedlet har en förmåga att torka fort och därmed skapa de där vita strecken som förstör intrycket. Något som leder till att ny fönsterputs måste genomföras – under större frustration och stress; med ökad olycksrisk och sämre planering som en direkt följd.

Ta professionell hjälp med din fönsterputs i Stockholm

Hur ska man så agera för att genomföra en fönsterputs på ett säkert sätt även om man bor i en lägenhet på ett högre plan i centrala Stockholm? Ja, det man ska veta i den här frågan är att det finns all anledning att se till att man köper lämpliga säkerhetslinor som man fäster i exempelvis element och att man även ser till att försöka säkra sin omgivning.

Det vill säga; tappar du något – din fönsterraka exempelvis – från en lägenhet högt belägen i en fastighet i Stockholm så utgör denna en fara för de som passerar nedanför. Här måste man vara noggrann!

Det bästa alternativet som man har i ett sådant läg som vi beskrivit är istället att man tar professionell hjälp och kontaktar en städfirma i Stockholm som erbjuder fönsterputs. På samma sätt som man som villaägare exempelvis köper sin ved istället för att hugga den – och utsätta sig för risk – så tar man den hjälp som finns inom fönsterputs. Det här går dessutom att dra av halva arbetskostnaden genom rut-avdraget också så gällande det ekonomiska så har det aldrig varit mer förmånligt än idag.

25 Sep 2017