Rent Hemma

Vikten av regelbunden stamspolning

Stamspolning låter kanske inte jätteroligt, men det är en viktig del för att hålla en fastighet i gott skick. Det kan till och med vara så att det är en av de absolut viktigaste punkterna i fastighetsskötsel. Nonchalerar man rörarbetena kan konsekvenserna bli allvarliga med läckage och vattenskador som följd. Och sådant är som bekant mycket dyrt att åtgärda (och svårt, det är inte alltid säkert att resultatet av saneringsarbetet blir hundraprocentigt). En kostnad man som fastighetsägare definitivt kan klara sig utan. Att stamspola regelbundet är alltså en nödvändighet.

Rekommendationen: stamspolning var 3-5 år

Vad säger då experterna på området? Hur ofta behöver man egentligen stamspola en fastighet för att kunna känna sig relativt säker på att inte drabbas av rörproblem? Som alltid när det gäller denna typ av frågor finns inget givet svar, men det finns riktlinjer att utgår ifrån. Finns det inga varningssignaler om rörproblem är var 3-5 år en vanlig rekommendation. Givetvis beror detta på fastighetens storlek och övriga förutsättningar. I moderna fastigheter är till exempel behovet kanske inte lika stort som i äldre fastigheter, men det är inte på något vis hugget i sten. Det finns gott om nybyggen som behöver rörservice med relativt korta intervaller.

Det kanske låter ofta (de flesta skulle väl vilja slippa stamspolningar helt och hållet), men det är alltså det säkraste och bästa sättet att undvika problem. Och i det långa loppet blir det även en smart lösning rent ekonomiskt även om det förstås kostar en del att göra en stamspolning. Finns det tecken som tyder på att det finns problem med rören ska man konsultera experter på området snarast möjligt och låta dem avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga. I dagsläget går det att få en stampolning i Stockholm genomförd med relativt kort varsel. Det är dock ett stort projekt som kräver en hel del logistik och ansträngningar, så i akuta fall kan det bli ganska rörigt för de boende i fastigheten. Där har vi ytterligare en anledning till att genomföra regelbundna stamspolningar i förebyggande syfte – det gör livet lättare för de boende.

Varningstecken på rörproblem

Vilka varningstecken ska man då vara uppmärksam på? När ska man haja till och kontakta en VVS-firma som kan komma ut och göra en bedömning av läget? Här kommer vi att gå igenom några av de vanligaste tecknen.

Långsam avrinning i fastigheten är en av de tydligaste varningsignalerna att allt inte står rätt till med rören. Om man drabbas av stopp eller översvämning finns det också anledning att agera snabbt. Samma sak gäller om det luktar illa från avloppet. Bubblor i diskhon är en annan indikator på att allt inte står rätt till.

Och det är förstås bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite om man misstänker att något är fel med rören. För som vi redan varit inne på, drar man ut på tiden och/eller slarvar med skötseln av rörern i fastigheten kan konsekvenserna bli mycket allvarliga. Inte bara ekonomisk utan även rent sanitärt med tanke på människors hälsa och välmående.

31 Jan 2023